Växelriktare och optimerare

En solcellsanläggning består av flera delar än själva panelerna på taket. Till exempel de här:

Växelriktare

Växelriktarens huvuduppgift är att se till att strömmen omvandlas från likström till växelström, samma typ av ström som du har i eluttaget. Elektriciteten matas därefter in i din elmätare och sedan ut på nätet. Många växelriktare har också andra smarta funktioner som gör att du bland annat kan följa din elproduktion i mobilen.

Optimerare

En optimerare eller ”solar optimizer” gör varje panel mindre känslig för panelerna runtom. Om du har ett tak med kraftig skuggning på vissa delar kan det göra stor skillnad för hur mycket el du får ut.

I vanliga fall är ett antal paneler kopplade till varandra i en så kallad sträng. Eftersom solpanelerna är seriekopplade kan alla paneler i strängen påverkas om en panel producerar mindre el, till exempel på grund av skugga. Solpanelerna har ofta inbyggda bypassdioder, som kan stänga av en del av panelen utan att de andra påverkas, men det är inte lika effektivt som en optimerare.